My Blog
เทคโนโลยี

คู่มือเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์คนเดียวซึ่งอาจกำลังจัดเก็บข้อมูลบนเทปแม่เหล็กแล้ววางไว้ในกล่องที่ชั้นใต้ดินที่ไหนสักแห่ง ประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนด้วยความต้องการของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ที่มีการแข่งขันสูงในแง่หนึ่งและการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในธรรมชาติของคอมพิวเตอร์ในอีกด้านหนึ่ง ระบบไอทีมาในรูปแบบของอุปกรณ์ขั้นสูงทางเทคโนโลยีจำนวนมากซึ่งช่วยส่งมอบสิ่งสำคัญให้กับผู้จัดการซึ่งจะใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรของตน

เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเทอร์เน็ตสามารถอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์เซ็นเซอร์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รูปแบบใหม่ล่าสุดของข้อมูลและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในตลาดปัจจุบันคือการใช้ handhold เพื่อช่วยผู้จัดการและผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานประจำวัน การตรวจสอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (การตรวจสอบไอที) เริ่มต้นจากการตรวจสอบกระบวนการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDP) และได้รับการพัฒนาโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีในระบบบัญชีความจำเป็นในการควบคุมไอทีและผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อความสามารถในการให้บริการรับรอง

ไอทีกำลังปฏิวัติวิธีการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยีขั้นสูงกำลังกลายเป็นพลังเดียวที่ทรงพลังที่สุดในการกำหนดโครงสร้างและการทำงานขององค์กรการทำงานโรงงานสำนักงานและห้องชุดสำหรับผู้บริหาร เมื่อผู้คนได้ยินคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ” สิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดคำต่างๆเช่น “เครือข่าย” “อินทราเน็ต” “เซิร์ฟเวอร์” “ไฟร์วอลล์” “ความปลอดภัย” รวมถึงนิพจน์อื่น ๆ เช่น “เราเตอร์” “T-1” “อีเธอร์เน็ต” หรือ “VOIP” ที่ลึกลับและแปลกใหม่ คำว่า Business IT ไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เสมอไป เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเก่าแก่พอ ๆ กับสมองหากคุณคิดว่าสมองเป็นตัวประมวลผลข้อมูล เท่าที่ไอทีเป็นวิทยาศาสตร์แม้ว่าจะย้อนกลับไปไกลถึงความพยายามครั้งแรกในการสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลก็ตาม และโดยพื้นฐานแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศคือการสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูลพร้อมกับความสามารถในการประมวลผลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเก็บ

เทคโนโลยีสารสนเทศคือการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล ในบาง บริษัท เรียกว่า Management Information Services (หรือ MIS) หรือเรียกง่ายๆว่า Information Services (หรือ IS) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท ขนาดใหญ่จะรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลปกป้องข้อมูลประมวลผลเทคนิคการส่งข้อมูลตามความจำเป็นและเรียกข้อมูลตามความจำเป็นในภายหลัง ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลประโยชน์ด้านเทคโนโลยีไอทีมีอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นการอนุญาตให้ทุก บริษัท ทำงานที่เคยทำมาก่อนให้สำเร็จโดยมีต้นทุนลดลงเปิดโอกาสให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนและยังอนุญาตให้ บริษัท ต่างๆ “วิศวกรใหม่” ส่วน ของ บริษัท ของพวกเขาและสร้างตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้น

Related posts

โซลูชันเทคโนโลยีมัลติทัช

Michael Garfield

โลกดิจิทัลกำลังโอบล้อมเทคโนโลยีมือถือ

Michael Garfield

วิธีสร้างเพจ facebook ให้น่าสนใจ อยากทำเพจต้องรู้!

Michael Garfield