My Blog
การศึกษา

โปรแกรมการศึกษาปฐมวัยที่ดีที่สุดทำงานอย่างไร

ปัจจุบันผู้คนที่มีเด็กเล็กพบว่าตัวเองมีโปรแกรมสำหรับเด็กปฐมวัยจำนวนมากที่พวกเขาสามารถเลือกให้เด็ก ๆ ผ่านได้ ในบริบทนี้เรากำลังใช้คำว่า ‘โปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย’ เพื่ออ้างถึงโปรแกรมที่เด็ก ๆ ต้องผ่านก่อนที่จะเข้าเรียนในระบบโรงเรียนอย่างเป็นทางการในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง โปรแกรมการศึกษาปฐมวัยที่แตกต่างกันมักจะขึ้นอยู่กับปรัชญาการศึกษาที่ค่อนข้างแตกต่างกัน พวกเขามักจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันและปรับแต่ง (ในแง่ของเนื้อหา) เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับข้อมูลประเภทต่างๆเพื่อความพร้อมในการสมัครเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ตอนนี้หลายคนตื่นตัวในบทบาทสำคัญของการศึกษาของเด็กในการสร้างคุณลักษณะของบุคคลกำลังแสดงความปรารถนาดีที่จะเห็นว่าบุตรหลานของตนผ่านโครงการ ECD ที่เหมาะสม ดังนั้นหลายคนจึงทราบว่าจะไปที่ศูนย์การศึกษาปฐมวัยและตั้งคำถามว่าระบบการศึกษาในวัยเด็กต่างๆทำงานอย่างไร แต่คำตอบที่ให้กับคำถามเหล่านี้ไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขามากนักเพราะคำอธิบายของโปรแกรมสำหรับเด็กปฐมวัยแต่ละโปรแกรมทำให้ดูมีเสน่ห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้เนื่องจากความจริงที่ว่านักพัฒนามักจะกระตือรือร้นที่จะให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับแต่ละแง่มุมของโปรแกรม

ในตอนท้ายของวันเรารู้ว่าโปรแกรมการศึกษาเด็กปฐมวัยบางโปรแกรมดีกว่าโปรแกรมอื่น ๆ โปรแกรม ECD ที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปเป็นผู้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาสามารถเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ดีที่สุด โปรแกรม ECD ที่ผู้สำเร็จการศึกษานอกเหนือจากการเป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาแล้วยังมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถทางสังคมและมีการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะมีคุณสมบัติที่จะเป็นหนึ่งในโปรแกรมการศึกษาในวัยเด็กที่ดีที่สุด ดังนั้นมีสองเกณฑ์หลักที่เราสามารถตัดสินคุณภาพของโปรแกรมการศึกษาเด็กปฐมวัย เกณฑ์ที่เราสามารถระบุโปรแกรม ECD ที่ดีที่สุดในส่วนที่เหลือ

ปรากฎว่าโปรแกรม ECD ที่ดีที่สุดคือโปรแกรมที่มีโครงสร้างในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรักในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง โดยธรรมชาติแล้วเด็ก ๆ อยากรู้อยากเห็นและโปรแกรม ECD ที่ดีที่สุดถูกสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นนั้นมากกว่าที่จะน่าเบื่อ ความอยากรู้อยากเห็นถูกปลุกขึ้นโปรแกรมการศึกษาในวัยเด็กที่ดีที่สุดมักจะทำให้กระบวนการเรียนรู้ (ซึ่งควรจะทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น) เป็นเรื่องสนุก สิ่งนี้ตรงข้ามกับโปรแกรม ECD ที่เก่าแก่ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับเด็ก ๆ ตอนนี้ธรรมชาติของมนุษย์โน้มน้าวให้เราทำสิ่งที่ ‘สนุก’ สำหรับเราในขณะเดียวกันก็ทำให้เราไม่เชื่อมั่นในการทำสิ่งที่ ‘น่าเบื่อ’ สำหรับเรา และทัศนคติที่เราได้รับในช่วงต้นของชีวิตมักจะเป็นทัศนคติที่เรายึดถือและปฏิบัติกับชีวิตของเราทั้งหมด

Related posts

ทำไมคุณควรรับปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตออนไลน์

Michael Garfield

การศึกษาต่อเนื่องสำหรับครู

Michael Garfield