My Blog
อสังหาริมทรัพย์

8 ลักษณะของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ

คำถามเก่าแก่ในโลกของอสังหาริมทรัพย์คืออะไรที่จะทำให้นักลงทุนประสบความสำเร็จ? คนที่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเป็นการส่วนตัวและทางการเงินผู้เริ่มต้นรับความเสี่ยง ความสำเร็จไม่สามารถทำนายได้ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก แต่มีสองสามวิธีที่คุณสามารถสร้างความมั่นคงให้กับการลงทุนบนเส้นทางสู่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ

การร่วมทุนการค้าส่งและการจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงไม่กี่วิธีที่นักลงทุนสามารถทำกำไรจากอสังหาริมทรัพย์ได้ แต่ต้องใช้สติปัญญาที่ชาญฉลาดเพียงเล็กน้อยในการประสบความสำเร็จในเวทีการแข่งขันนี้ แม้ว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งจะเปิดสอนหลักสูตรและโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ แต่การศึกษาระดับปริญญาไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขเบื้องต้นในการลงทุนเพื่อผลกำไร นี่คือลักษณะบางประการที่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมีเหมือนกัน

1. วางแผนล่วงหน้า

นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องเข้าใกล้กิจกรรมของพวกเขาในฐานะธุรกิจเพื่อสร้างและบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว แผนธุรกิจยังช่วยให้นักลงทุนมองเห็นภาพรวมซึ่งช่วยให้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายมากกว่าความพ่ายแพ้เล็กน้อยใด ๆ การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์อาจมีความซับซ้อนและมีความต้องการและแผนการที่มั่นคงสามารถทำให้นักลงทุนมีระเบียบและทำงานได้

2. การรู้จักตลาด

นักลงทุนที่มีประสิทธิผลจะได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดที่ตนเลือก การติดตามแนวโน้มในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคอัตราการจำนองและอัตราการว่างงานเพื่อช่วยให้นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถรับทราบสภาพปัจจุบันและวางแผนสำหรับอนาคตได้ สิ่งนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ได้เมื่อแนวโน้มอาจเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสที่เป็นไปได้สำหรับนักลงทุนที่เตรียมไว้

3. การพัฒนาช่อง

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนในการพัฒนาจุดเน้นเพื่อให้ได้รับความรู้เชิงลึกที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ การใช้เวลาในการพัฒนาความเข้าใจในระดับนี้เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในระยะยาวของนักลงทุน เมื่อเชี่ยวชาญตลาดใดตลาดหนึ่งแล้วนักลงทุนสามารถย้ายไปยังพื้นที่เพิ่มเติมโดยใช้แนวทางเชิงลึกเดียวกัน

4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

โดยปกติแล้วนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่จำเป็นต้องรักษาจริยธรรมระดับใดระดับหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ แต่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ยังคงรักษามาตรฐานทางจริยธรรมไว้สูง เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับผู้คนชื่อเสียงของนักลงทุนจึงน่าจะไปไกล นักลงทุนที่มีประสิทธิผลรู้ดีว่าควรมีความยุติธรรมมากกว่ามองว่าพวกเขาจะได้อะไร

5. ส่งเสริมการอ้างอิง

การอ้างอิงทำให้เกิดธุรกิจของนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุนจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ ซึ่งรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจผู้ร่วมงานลูกค้าผู้ให้เช่าและใครก็ตามที่นักลงทุนมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย นักลงทุนที่มีประสิทธิภาพให้ความสำคัญกับรายละเอียดรับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและข้อกังวลและนำเสนอธุรกิจของตนอย่างเป็นมืออาชีพ

6. การศึกษาอยู่เสมอ

เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ จำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับคำศัพท์และแนวโน้มที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจของนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนที่ตกอยู่เบื้องหลังความเสี่ยงไม่เพียง แต่สูญเสียโมเมนตัมในธุรกิจของตนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแบ่งส่วนทางกฎหมายด้วยหากกฎหมายถูกละเลยหรือฝ่าฝืน นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะได้รับการศึกษาและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือแนวโน้มทางเศรษฐกิจ

7. ปกป้องทรัพย์สินของคุณ

ภาษีประกอบด้วยส่วนสำคัญของค่าใช้จ่ายรายปีของนักลงทุน การทำความเข้าใจกฎหมายภาษีในปัจจุบันอาจมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาห่างจากธุรกิจที่ทำอยู่ นักลงทุนที่มีความคมคงไว้ซึ่งบริการของนักบัญชีที่มีคุณสมบัติและมีชื่อเสียงเพื่อจัดการกับบันทึกทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีอาจเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินออมที่มืออาชีพสามารถนำมาสู่ธุรกิจได้

8. การสร้างเครือข่าย

เครือข่ายสามารถให้การสนับสนุนที่สำคัญและสร้างโอกาสสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์รายใหม่หรือมีประสบการณ์ กลุ่มนี้ควรประกอบด้วยที่ปรึกษาคู่ค้าทางธุรกิจลูกค้าหรือสมาชิกขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีโดยให้นักลงทุนสามารถท้าทายและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เนื่องจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่อาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์นักลงทุนที่เข้าใจจึงเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่าย

Related posts

BPO อสังหาริมทรัพย์ – คืออะไร?

Michael Garfield

ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ – ข้อดีข้อเสีย

Michael Garfield